Go to Top

Cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat segons la normativa vigent.

La cèdula és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors. També serveix per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

A Enginyeria i Arquitectura Tècnica Casamada li tramitem la cèdula d’habitabilitat de manera ràpida i eficaç. Concertarem una visita a l’habitatge en qüestió i al cap d’uns dies rebrà la cèdula a casa.