Go to Top

Certificats energètics

El Certificat energètic és un document que té l’objectiu de qualificar energèticament un habitatge, un local o un edifici, determinant quina és la demanda energètica que té i quines instal·lacions necessita per atendre a aquesta demanda.

El certificat energètic es necessari per a llogar o vendre un habitatge, un local o un edifici.

A Enginyeria i Arquitectura Tècnica Casamada realitzem i tramitem el seu certificat energètic de forma ràpida i eficaç. Concertarem una visita a l’immoble en qüestió i al cap d’uns dies li enviarem l’etiqueta amb la qualificació definitiva per correu electrònic.